Stockholms universitetsbibliotek

Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2019 / [sammanställd av] Naiti del Sante, Maria Rasmussen, Bengt Garpe, Håkan Gabinus Göransson.

Tjänsten går för närvarande inte att nå p.g.a. systemuppgradering. För mer information, se bibliotekets startsida.

(The service is not available due to a system upgrade. For more information, see the library website.)