Stockholms universitetsbibliotek

Reformation i två riken : reformationens historia och historiografi i Sverige och Danmark / redaktörer: Kajsa Brilkman, Morten Fink-Jensen & Hanne Sanders.

Tjänsten går för närvarande inte att nå p.g.a. systemuppgradering. För mer information, se bibliotekets startsida.

(The service is not available due to a system upgrade. For more information, see the library website.)