Stockholms universitetsbibliotek

Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-samhället i Göteborg 1953-2000 = The Royal Society of Arts and Sciences in Göteborg, 1953-2000 / av Nils Eriksson och Ingemar Nilsson

Tjänsten går för närvarande inte att nå p.g.a. systemuppgradering. För mer information, se bibliotekets startsida.

(The service is not available due to a system upgrade. For more information, see the library website.)