Stockholms universitetsbibliotek

Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd.

Placering Finns inne Exemplarinfo
Frescatibiblioteket, Entréplan, / Hyllplacering: REF Uppslagsverk Sverige Nationalencyklopedin 1 av 1 Karta - hitta till boken
Visa exemplarstatus
Placering
Frescatibiblioteket, Entréplan, / Hyllplacering: REF Uppslagsverk Sverige Nationalencyklopedin
Finns inne
1 av 1


Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Alla: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig