Stockholms universitetsbibliotek

Bidrag till de matematiska vetenskapernas historia i Sverige före 1679 / Af Ernst Mauritz Dahlin

Tjänsten går för närvarande inte att nå p.g.a. systemuppgradering. För mer information, se bibliotekets startsida.

(The service is not available due to a system upgrade. For more information, see the library website.)