Stockholms universitetsbibliotek

Brottsbalken : en kommentar Stefan Johansson, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg.

Tjänsten går för närvarande inte att nå p.g.a. systemuppgradering. För mer information, se bibliotekets startsida.

(The service is not available due to a system upgrade. For more information, see the library website.)