Stockholms universitetsbibliotek

Det 8. nordiske Møde vedrørende den særlige Forsorg for Aandssvage, Blinde, Døve, Epileptikere og Talelidende : København, 24-27 juni, 1931 : Beretning

Placering Finns inne Exemplarinfo
Frescatibiblioteket, Magasin (Psyk.-ped. bibl. samlingar) / Hyllplacering: G:4.652 1 av 1 Beställ
För forskarleverans*
Visa exemplarstatus
* Forskarleverans är endast till för anställda och forskare vid Stockholms universitet
Placering
Frescatibiblioteket, Magasin (Psyk.-ped. bibl. samlingar) / Hyllplacering: G:4.652
Finns inne
1 av 1

* Forskarleverans är endast till för anställda och forskare vid Stockholms universitet

Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Alla: 28 dagar
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig