Stockholms universitetsbibliotek

Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis / Catrine Torbjørnsen Halås, Ingjerd Gåre Kymre, Kari Steinsvik (red.).

Tjänsten går för närvarande inte att nå p.g.a. systemuppgradering. För mer information, se bibliotekets startsida.

(The service is not available due to a system upgrade. For more information, see the library website.)