Stockholms universitetsbibliotek

Etnobotanik : planter i skik og brug, i historien og folkemedicinen : Vagn J. Brøndegaards biografi, bibliografi og artikler i udvalg på dansk = Etnobotanik : växter i seder och bruk, i historien och folkmedicinen : Vagn J. Brøndegaards biografi, bibliografi och artiklar på danska i urval. redaktör: Håkan Tunón

Tjänsten går för närvarande inte att nå p.g.a. systemuppgradering. För mer information, se bibliotekets startsida.

(The service is not available due to a system upgrade. For more information, see the library website.)