Stockholms universitetsbibliotek

Det moderna Danmark / Under red. av Hakon Stangerup med Adam Helms som red.-sekr. Till svenska av Sonja Bergvall

Tjänsten går för närvarande inte att nå p.g.a. systemuppgradering. För mer information, se bibliotekets startsida.

(The service is not available due to a system upgrade. For more information, see the library website.)